Studentorganisasjonen i Telemark (SoT) er det øverste valgte studentorgan ved Høgskolen i Telemark (HiT).

Opprettet av og for studentene ved HiT, og studentrepresentantene velges for en periode fra og med 1. juni, til og med 30. mai året etter.

SoT fungerer på en måte som en fagforening for studentene, som skal ivareta studentenes rettigheter, i tillegg til å informere om pliktene studentene har.

Partipolitisk uavhengig studentorgan, som er tilsluttet den nasjonale studentorganiasjonen, Studentenes Landsforbund (StL).

                         

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt med SoT:

  • Leder i SoT , tlf: 35 57 53 94
  • Studentrådsstyreleder AF Bø ,tlf: 35 95 28 53 
  • Studentrådsstyreleder EFL Notodden ,tlf: 35 02 62 60
  • Studentrådsstyreleder EFL Rauland ,tlf: 35 95 29 35 

  Studentrådsstyrene i Porsgrunn

  • Studentrådsstyreleder TF, tlf: 35 57 52 63
  • Studentrådsstyreleder HS, tlf: 35 57 54 90
  • Studentrådsstyreleder EFL Porsgrunn, tlf: 35 57 53 30

   Antall besøkende:

  Innloggingssider og andre nyttige linker:

   * Det som er merket med * virker ikke når http://sot.hit.no eller http://www.hit.no er ute av drift.

  Kontakt med andre innenfor høgskolemiljøet:

   * Det som er merket med * virker ikke når http://www.hit.no eller http://sot.hit.no er ute av drift

  Rettigheter og plikter som student:

  Diverse lover og forskrifter i forbindelse med studieperioden:

  Studentbolig, legater, studentrabatter og studentmedlemskap:

   

                                                 

                                            

   

   

   

                                  

   

                                             

  Dette er SoTs nødløsning for hjemmeside, i tilfelle http://sot.hit.no er nede.